Aktualności

Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie INFORMUJE

 

 

 

„RODZINA 500+” – PODRĘCZNIK

25.02.2016

Na prośbę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego publikujemy podręcznik instruktażowy dotyczący programu „Rodzina 500 plus”.

Aktualne wersje podręcznika publikowane są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/poradnik-dla-samorzadow/.

Przypominamy, że: Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6.000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka. Świadczenie wychowawcze to wsparcie długofalowe. Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin.

Zapraszamy również do odwiedzin serwisu Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i jego podstrony poświęconej i opisującej szczegółowo Program „Rodzina 500 plus” znajdujący się pod adresem:http://www.pomoc.lodzkie.eu/page/index.php?str=1024.

 

 

 - wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+

W przypadku osób ubiegających się o przyznanie świadczenia na pierwsze lub jednyne dziecko (kryterium dochodowe) wymagane są dadatkowo załączniki (jeden lub więcej):

 - załącznik nr 2 do wniosku oświadczenie

Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).

 - załącznik nr 3 do wniosku oświadczenie 

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.
 

 - załącznik nr 4 do wniosku - oświadczenie

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczeg

Warto zajrzeć

Ważne telefony

Policja Pajęczno
tel. 34/311 41 11
tel. alarmowy 997

Pomoc lekarska
świąteczna i nocna

SPZOZ w Pajęcznie
ul. Wiśniowa 26
tel. 34 311 25 85
tel. 606 352 451

Powiatowy Zespół
Orzekania o Niepełnosprawności

98-330 Pajęczno
ul. Kościuszki 76 pok. 12
tel. 34/311 31 20 wew. 227

SĄD REJONOWY
Wydział Rodzinny
i Nieletnich

Wieluń Pl. Jagielloński 1
tel. 43/84 20 175