Informacje ogólne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie jest jednostką organizacyjną samorządu gminnego realizującą zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej

 
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. Dz.U.2009r. Nr 175 poz.1362 tekst jednolity oraz zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r.(Dz.U.z 2006r. Nr 139 poz.922), a także ustawy z dnia 7 września 2007r.
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz.U.z 2009r.,Nr 1,poz.7 z późniejszymi zmianami.
 
Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie
czynny: poniedziałek – piątek: od 7.30 do 15.30
 
Elżbieta Boczek - Kierownik GOPS
 
Pracownicy socjalni:
 
Renata Lichnowska - starszy pracownik socjalny
Anita Kuśmierek - starszy pracownik socjalny
Aleksandra Tąpała - pracownik socjalny przyjęty w ramach EFS
Monika Knop-Piekara - starszy referent ds. obsługi świadczeń rodzinnych
 
W pokoju nr 14:
Przyjmowanie wniosków na:
- świadczenia z pomocy społecznej
- wydawanie zaświadczeń oraz udzielanie informacji w w/w zakresie.
 
W pokoju nr 16:
Wydawanie i przyjmowanie wniosków na:
- zasiłki rodzinne
- zasiłki pielęgnacyjne
- świadczenia pielęgnacyjne
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka
- wydawanie wniosków a udzielenie prawa do funduszu alimentacyjnego.
 
Wydawanie zaświadczeń ( wyłącznie osobom uprawnionym do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego) oraz udzielanie informacji w w/w zakresie.
 
Kasa czynna (kasa Urzędu Gminy Kiełczygłów)
poniedziałek – piątek: 7.30 – 14.30
 
Siedziba:
 
98 – 358 Kiełczygłów
tel.: 43 842 50 22 w. 32
fax. 43 842 50 22 w. 21
e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warto zajrzeć

Ważne telefony

Policja Pajęczno
tel. 34/311 41 11
tel. alarmowy 997

Pomoc lekarska
świąteczna i nocna

SPZOZ w Pajęcznie
ul. Wiśniowa 26
tel. 34 311 25 85
tel. 606 352 451

Powiatowy Zespół
Orzekania o Niepełnosprawności

98-330 Pajęczno
ul. Kościuszki 76 pok. 12
tel. 34/311 31 20 wew. 227

SĄD REJONOWY
Wydział Rodzinny
i Nieletnich

Wieluń Pl. Jagielloński 1
tel. 43/84 20 175